10 ธุรกิจรุ่ง-ร่วง แห่งปี 61

10 ธุรกิจรุ่ง-ร่วง แห่งปี 61

10 ธุรกิจรุ่ง-ร่วง แห่งปี 61
ดาวเด่น
– ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและอุปกรณ์
– ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์และความงาม
– ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
– ธุรกิจเครื่องสำอางและครีมทาผิว
– ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจด้านปิโตรเลียมและพลาสติก


– ธุรกิจโมเดิร์นเทรด ธุรกิจบริการทางด้านการเงิน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มแนวใหม่
– ธุรกิจร้านขายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
– ธุรกิจด้านการศึกษาและธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
– ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจด้านความเชื่อ
– ธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจร้านเสริมสวย

ดาวร่วง
– ธุรกิจหัตถกรรมไม่มีนวัตกรรม
– ธุรกิจด้านการผลิตเหมืองแร่
– ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสารและธุรกิจเช้าหนังสือ
– ธุรกิจผลิตและจำหน่ายซีดีและดีวีดี
– ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน
– ธุรกิจเคเบิลทีวี
– ธุรกิจผลิตสินค้าเกษตร ยาง ปาล์ม ข้าว
– ธุรกิจร้านขายมือถือมือ 2
– ธุรกิจร้านค้าแบบดั้งเดิม
– ธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต


ติดตามบทความได้ที่: https://positioningmag.com/1150106

แสดงความคิดเห็น